Manh Khoi - Parts specialists and industrial machinery

Supply and distribution of air compressors, generators and pumps in industrial
Supply and distribution of genuine parts for air compressors, generators and pumps in industrial
Services - maintenance - repair air compressors, generators and pumps professional industry
With experienced and skilled technical staff, we understand that "The most important thing in production is to keep the system air compressors, generators and industrial pump works fine and stable". We are committed to providing our customers with products - genuine parts, quality, best service and reasonable prices.


  Notice: Undefined variable: FullUrl in /home/tuthillvn/domains/tuthillvietnam.com/public_html/UserControls/Home_Product.php on line 31

  Typical Productsmore

 • Bơm Tuthill Series 1000

  Mã SP:

  Bơm Tuthill Series 1000 được dựa trên chính thiết bị nội bộ đã được chứng minh, nhưng đã được tăng cường để đáp ứng với nhu cầu của khách hàng OEM

 • Bơm Tuthill Series 4100

  Mã SP:

  Bơm Tuthill Series 4100 có nhiều tuỳ chọn và dãi công suất rộng cũng như thiết kế linh động sẽ phù hợp cho nhiều hoạt động của công ty của bạn...

 • Bơm Tuthill Series 4300

  Mã SP:

  Bơm Tuthill 4300 Series có tùy chọn lắp chân, nhưng cũng có thể được cung cấp cho các khớp nối chặt chẽ và bộ chuyển đổi lắp. Bơm Tuthill 4300 Series có một thiết kế mở coring cung cấp hiệu năng vượt trội với tốc độ cao hơn và áp lực.

 • Bơm Tuthill Series C

  Mã SP: C2E, C2EN, C2F, C2FA, C2B, C2G, CK1B, CC

  tuthill pumps c series

 • Bơm Tuthill Series CC

  Mã SP: 009, 015, 020, 030

  tuthill pumps cc series

 • Bơm Tuthill Series L

  Mã SP: 000LE, 00LE, OLE, 1LE, 2LE, 5LE

  tuthill pump l series

 • Bơm Tuthill C2E, C2EN, C2F và C2FA

  Mã SP: C2E, C2EN, C2F, C2FA

  Bơm tuthill c2e, c2en, c2f và c2fa có công suất từ 6-84 gpm với các áp lực khác biệt đến 100 psi. Bơm tuthill c2e, c2en, c2f và c2fa có áp lực xả tối đa là 100 psi.

 • Bơm Tuthill C2B, C2G,CK1B

  Mã SP: C2B, C2G,CK1B

  Các mẫu bơm tuthill c2b, c2g,ck1b có dãi công suất khá rộng cũng như nhiều tuỳ chọn cho người sử dụng...

 • Bơm Tuthill series TR

  Mã SP: TRA, TRL, TRC, TRS

  Bơm Tuthill series tr vơi 4 module là Bơm Tuthill series TRA, TRL, TRC, TRS với nhiều kichs thước và công suất cho bạn lựa chon...

  Latest Articles more


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tuthillvn/domains/tuthillvietnam.com/public_html/UserControls/Last_News.ctp on line 11
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi
 • manh-khoi