All products

 • Pumps Tuthill TR series

  TRA, TRL, TRC, TRS

  Bơm Tuthill series tr vơi 4 module là Bơm Tuthill series TRA, TRL, TRC, TRS với nhiều kichs thước và công suất cho bạn lựa chon...

 • Pumps Tuthill C2B, C2G,CK1B

  C2B, C2G,CK1B

  Các mẫu bơm tuthill c2b, c2g,ck1b có dãi công suất khá rộng cũng như nhiều tuỳ chọn cho người sử dụng...

 • Pumps Tuthill C2E, C2EN, C2F, C2FA

  C2E, C2EN, C2F, C2FA

  Bơm tuthill c2e, c2en, c2f và c2fa có công suất từ 6-84 gpm với các áp lực khác biệt đến 100 psi. Bơm tuthill c2e, c2en, c2f và c2fa có áp lực xả tối đa là 100 psi.

 • Tuthill Pump L Series

  000LE, 00LE, OLE, 1LE, 2LE, 5LE

  tuthill pump l series

 • Tuthill Pumps CC Series

  009, 015, 020, 030

  tuthill pumps cc series

 • Tuthill Pumps C Series

  C2E, C2EN, C2F, C2FA, C2B, C2G, CK1B, CC

  tuthill pumps c series

 • Tuthill Pump 4300 Series

  Bơm Tuthill 4300 Series có tùy chọn lắp chân, nhưng cũng có thể được cung cấp cho các khớp nối chặt chẽ và bộ chuyển đổi lắp. Bơm Tuthill 4300 Series có một thiết kế mở coring cung cấp hiệu năng vượt trội với tốc độ cao hơn và áp lực.

 • Tuthill Pump 4100 Series

  Bơm Tuthill Series 4100 có nhiều tuỳ chọn và dãi công suất rộng cũng như thiết kế linh động sẽ phù hợp cho nhiều hoạt động của công ty của bạn...

 • 1000 Series Tuthill Pump

  Bơm Tuthill Series 1000 được dựa trên chính thiết bị nội bộ đã được chứng minh, nhưng đã được tăng cường để đáp ứng với nhu cầu của khách hàng OEM

  Latest Articles more