Pumps Tuthill C2E, C2EN, C2F, C2FA


Pumps Tuthill C2E, C2EN, C2F, C2FA


Description products - Parts and Services

Production: Data is updating!

Warranty: 1 year

Bơm Tuthill C2E, C2EN, C2F và C2FA
 
Bơm Tuthill C2E và C2F máy bơm được đơn vị Seal ống lót môi tay áo được thiết kế để phục vụ truyền động trực tiếp. Mẫu C2E đi kèm với chân ráp vào máy bơm. Mẫu C2F là một Lange gắn kết với máy bơm.
 
Bơm Tuthill C2FA tương tự như mô hình C2F nhưng được cung cấp mà không có Seal.
 
Bơm Tuthill C2EN được thiết kế theo kiểu ống bạc đạn với một Seal và chân được thiết kế lắp gián tiếp(dây đai, dây chuyền, hộp số) ổ đĩa. Seal trong các máy bơm Tuthill C2EN thông ra phía hút của vùng bơm. Do đó, các máy bơm phải hoạt động theo hướng mà nó được lắp ráp.
 
Tất cả các bơm Tuthill C2E, C2EN, C2F và C2FA có năm kích thước, dao động ở công suất 6-84 gpm với các áp lực khác biệt đến 100 psi. Khả năng có áp lực xả tối đa là 100 psi.

Bình Luận

 • BrendaCoodo 10.09.2020

  Take my heart - ://clickfrm.com/zagM

 • senteeatmorm 06.09.2020

  viagra overnight delivery

 • senteeatmorm 06.09.2020

  viagra overnight delivery

 • senteeatmorm 06.09.2020

  viagra overnight delivery

 • senteeatmorm 06.09.2020

  viagra overnight delivery

 • ANINIAKIBBOK 05.09.2020

  azithromycin treats

 • ANINIAKIBBOK 02.09.2020

  azithromycin 250mg

 • goappyareria 06.08.2020

  buy viagra overnight delivery

 • goappyareria 02.08.2020

  buy viagra with discount

 • AbnewSofofferS 26.06.2020

  cialis buy online

Viết một bình luận mới

 • Tên:
 • Email:
 • Nội Dung:
 • Nhập mã bảo vệ: