Tất cả sản phẩm

 • Bơm Tuthill series TR

  TRA, TRL, TRC, TRS

  Bơm Tuthill series tr vơi 4 module là Bơm Tuthill series TRA, TRL, TRC, TRS với nhiều kichs thước và công suất cho bạn lựa chon...

 • Bơm Tuthill C2B, C2G,CK1B

  C2B, C2G,CK1B

  Các mẫu bơm tuthill c2b, c2g,ck1b có dãi công suất khá rộng cũng như nhiều tuỳ chọn cho người sử dụng...

 • Bơm Tuthill C2E, C2EN, C2F và C2FA

  C2E, C2EN, C2F, C2FA

  Bơm tuthill c2e, c2en, c2f và c2fa có công suất từ 6-84 gpm với các áp lực khác biệt đến 100 psi. Bơm tuthill c2e, c2en, c2f và c2fa có áp lực xả tối đa là 100 psi.

 • Bơm Tuthill Series L

  000LE, 00LE, OLE, 1LE, 2LE, 5LE

  Bơm Tuthill L series gồm các modules: 000LE, 00LE, 0LE, 1LE, 2LE. Bơm Tuthill L series có thể chiệu Áp lực lên đến 500PSI (34,4 bar) và nhiệt độ 475 °F (246 °C)

 • Bơm Tuthill Series CC

  009, 015, 020, 030

  Bơm Tuthill CC Series với các module 009, 015, 020, 030, năng lực 9-30 gpm. Bơm Tuthill CC Series có thể xử lý các áp lực đầu vào đến 25 psi đến 100 psi.

 • Bơm Tuthill Series C

  C2E, C2EN, C2F, C2FA, C2B, C2G, CK1B, CC

  Bơm Tuthill C Series gồm các modules: C2E, C2EN, C2F, C2FA, C2B, C2G, CK1B, CC chiệu áp lực đến 300 psi (20,7 bar) và nhiệt độ lên đến 475 °F (246 °C)

 • Bơm Tuthill Series 4300

  Bơm Tuthill 4300 Series có tùy chọn lắp chân, nhưng cũng có thể được cung cấp cho các khớp nối chặt chẽ và bộ chuyển đổi lắp. Bơm Tuthill 4300 Series có một thiết kế mở coring cung cấp hiệu năng vượt trội với tốc độ cao hơn và áp lực.

 • Bơm Tuthill Series 4100

  Bơm Tuthill Series 4100 có nhiều tuỳ chọn và dãi công suất rộng cũng như thiết kế linh động sẽ phù hợp cho nhiều hoạt động của công ty của bạn...

 • Bơm Tuthill Series 1000

  Bơm Tuthill Series 1000 được dựa trên chính thiết bị nội bộ đã được chứng minh, nhưng đã được tăng cường để đáp ứng với nhu cầu của khách hàng OEM

  Tin mới nhất Xem thêm


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tuthillvn/domains/tuthillvietnam.com/public_html/UserControls/Last_News.ctp on line 11